Avis Legal

TRATAMIENTO LEGAL

Denominación social: Associació de Veïns de Torreguitart

Número de Identificación Fiscal: CIF G-59052001

Domicilio social: Av. Alcalde Moix 22 Bxs. 08207 Sabadell (BARCELONA)

Inscripción en el Registro de la Direcció General d'Entitats Jurídiques i de Dret. Departament de Justícia. Generalitat de catalunya.: A.V. TORREGUITART.  Secció 1ª Núm 8726.

Inscrita al registre Municipal d'Entitat de l'Ajuntament de Sabadell amb el Núm. 20.

Email de contacto: Para cualquier consulta, el usuario puede ponerse en contacto con A.V. TORREGUITART a través de la dirección de email info@torreguitart.cat