Activitats

Mapa Reivindicatiu

Per millorar el barri no és suficient en fer reparacions ens cal un bon projecte.