Activitats

Campanya de civisme-1

Recogida de caques de gossos.

Una de les mostres més incíviques que estem patim en el barri és la de trepitjanr caques de gossos per les voreres. Objectiu de la campanya té vàries vessants, conscienciació i posada de mesures, no té una durada limitada i es realitzarà actuacions de manera continuada.
1. Treball de conscienciació amb un repartiment de 1000 cartes repartides a les busties del barri.
2. Encartellada de 150 cartells en totes les comunitats de habitatges.
3. Repartiment de 200 adhesius en totes les comunitats.
4. Marcatge de caques en les voreres.
5. Seguiment de les rutes habituals dels propietaris de gossos, abans i després de la campanya.
6. Sol·licitat a l'Ajuntament una Àrea d'esbarjo en la Pl. Dolors Montserdà.
7. Sol·licitat a l'Ajuntament un horari compartit en la Pl. de Pompeu Fabra.